Ψεκαστικά Ζιζανιοκτονίας

 


ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
ΨΕΚΑΣΤΙΚΟ ΑΝΑΡΤΩΜΕΝΟ ΖΙΖΑΝΙΟΚΤΟΝΙΑΣ

Βυτίο ενισχυμένο πολυεστερικό ή πολυαιθυλένιο. Το σασί είναι πρεσαριστό γαλβανισμένο εν θερμώ. Σούπερ αναδευτήρας για τέλεια μίξη του προϊόντος. Φίλτρο μεγάλης διάρκειας. Δοχεία καθαρού νερού πλυσίματος χεριών και δεξαμενής. Οι σωληνώσεις των μπεκ είναι πλαστικές ή ανοξείδωτες. Τα μπεκ είναι αντισταλαγματικά και τα ακροφίς μπρούτζινα. Χειροκίνητος ανυψωτικός γρύλλος ή υδραυλική μπουκάλα ανύψωσης ράμπας. Βέργες ζιζανιοκτονίας 10-12-15 μέτρα χειροκίνητες ή 12-15 μέτρα άνοιγμα με υδραυλικές μπουκάλες.
Αν ζητηθεί προσαρμόζονται 18 μέτρα ράμπα υδραυλική.