Επικοινωνία

Γεωργικά Μηχανήματα
"ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ "
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗΣ
Αριδαία Ν. Πέλλας (Βιομηχανική Περιοχή)
Τηλ. 23840 22069 
Φαξ. 23840 24105

divider

Manufacture of agricultural machines
“Archimedes”
Georgios Roumeliotis

Aridaia. Pella (Industrial area of Aridea)
Tel.(030) 23840 22069 
Fax. (030) 23840 24105